De contributie bedragen per 1 augustus 2018 zijn als volgt:

Jeugd t/m 11 jaar                                 €   10,00

Jeugd vanaf 12 jaar                              €   13,00

Seniorengym                                        €   13,00

Peutergym                                           €   12,50

Selectie                                                €  30,00*

* Dit is exclusief variabele wedstrijdkosten. Deze zullen per wedstrijd worden berekend.

          

Verdere kosten:

Eenmaal per jaar wordt de bondscontributie (KNGU) in rekening gebracht. Wij incasseren dit jaarlijks in de maand januari naast de normale contributie.

Voor 2018/2019 gelden de volgende bedragen:         

t/m 15 jaar       €  20,80

vanaf 16 jaar    €  25,40

 

Bij nieuwe leden wordt bij aanvang van het lidmaatschap inschrijfgeld afgeschreven. Dit bedraagt € 10,00.


De derde-kind-gratis regel blijft van kracht (m.u.v. de bondscontributie).

Dit bedrag wordt voor ieder kind in rekening gebracht.

Aanmeldingen en afmeldingen kunt u doorgeven aan de penningmeester. 

Emailadres: penningmeesterfit@gmail.com

Voor overige vragen: gymverenigingfit@gmail.com