Contributie

Uitgaande van 12 maanden per jaar
 
Recreatie lid t/m 11 jaar
€ 11,50 per mnd
 
Recreatie lid vanaf 12 jaar
€ 13,50 per mnd
 
Peutergroep met ouderbegeleiding
€ 14,- per mnd
 
Selectie lid, starttarief 2 trainingsuren   
€ 20,– per mmd
 
Per extra selectie uur             
€ 6,50 per mnd
 
Pre instap 2 trainingsuren 
€ 21,50 per mnd
 
Extra kosten;
 
Inschrijfgeld bij aanmelding
€ 10,– 
 
Omdat wij verbonden zijn aan de KNGU innen wij in januari voor elk lid de jaarlijkse bondscontributie die wij afdragen aan de KNGU. De KNGU biedt ons allerlei ondersteuningen o.a wedstrijddeelname en de verzekering voor onze leden en leiding tijdens de lessen. 
 
Voor 2023 zijn de tarieven 
 
Lid t/m 16 jaar                       
€ 27,60
 
Lid vanaf 16 jaar en ouder   
€ 34,-
 
Tevens bieden wij als vereniging gezinskorting aan:
Voor elk 3e kind uit het gezin is de contributie per maand gratis
 
Heeft u nog verdere vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging, Corien Spronk penningmeester@fitoosterwolde.nl.